رسانه

رسانه و جریان‌سازی مدنی

رسانه‌ها در جریان‌سازی برای قاطعیت‌بخشی به حرکت‌های مدنی چه نقشی ایفا می‌کنند؟  به عبارت دیگر یک رسانه چگونه اقدام به برنامه‌ریزی برای بالا بردن سطح تمدن در یک جامعه می‌کند؟ چرا رسانه‌ها در شکل‌گیری جریان‌سازی‌ فرهنگی موثر هستند و چطور به این فرایند کمک می کنند؟ یکی از راهکارهایی که رسانه برای پیشبرد اهداف اجتماعی […]

رسانه‌ها و بازنمایی – معرفی کتاب سید محمد مهدی زاده

با جستاری کوتاه از کتاب “در حکایت و شکایت زبان فارسی” استاد ارجمند محمود کیانوش شروع می‌کنم که انصافاً خالی از لطف و بی‌ارتباط به موضوع نیست: “نیچه در کتاب ” انسان، کلاً و صرفاً انسان” می‌گوید: اهمیت زبان در تکامل فرهنگ در این است که انسان با زبان در کنار جهان واقعی، جهان دیگری […]

بحران عدم اعتماد به رسانه‌ها در زمان انتخابات

مقدمه دنیل مک کوئیل سیاستگذاری رسانه‌ای را پروژه‌ای برای مدیران عمومی تعریف می‌کند. اصول سیاستگذاری رسانه‌ای شامل آزادی بیان، منافع عمومی و تکثر گرایی است. آزادی بیان: توانایی رسانه در انتشار عقاید و نظرات آزاد شاخصه اصلی رسانه‌های دمکراتیک است. منافع عمومی: گاهی ممکن است منافع عمومی ناقض منافع عده‌ای خاص باشد اما باید در […]

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز