دسته‌بندی: رسانه

رسانه
راحله درویش

نظریه سه مرحله‌ای تغییر کرت لوین و ارتباط آن با کارکرد رسانه در سیاست‌های بازنمایی و جلب اعتماد

مقدمه ارتباطات به معنی به اشتراک گذاشتن معانی از مجرای تبادل اطلاعات است. محتوای ارتباطات از توانی بالقوه برای توزیع گسترده در جامعه برخوردار است

ادامه مطلب »
رسانه
راحله درویش

رسانه و جریان‌سازی مدنی

رسانه‌ها در جریان‌سازی برای قاطعیت‌بخشی به حرکت‌های مدنی چه نقشی ایفا می‌کنند؟  به عبارت دیگر یک رسانه چگونه اقدام به برنامه‌ریزی برای بالا بردن سطح

ادامه مطلب »