دسته‌بندی نشده

نقش ارتباطات و رسانه در فرهنگ مصرف انبوه

در برخی از مکاتب چون کاپیتالیسم، پایه‌های سرمایه اقتصادی و سرمایه‌داری در بخش خصوصی بنا نهاده شده است. در اینجا غرض استفاده از منابع و امکانات و نیروی انسانی به‌منظور تولید و توزیع انبوه است.   مشخص است زمانی که تولید و خلق محصول به‌غایت خود نزدیک شود نیاز به مصرف‌کننده، بیشتر خواهد شد تا […]

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز